Hizmet ve Kalite Politikamız

    - Etik değerlere, ticaret ahlakına bağlıyız.
    - İnsan değerine inanır ve insana yatırım yaparız.
    - Her alanda kalite bilincini yerleştirmek üzere çaba gösteririz.
    - Müşteri memnuniyetini esas alırız.
    - 100% Müşteri Memnuniyeti
    - Kalıcı konuklar edinmenin değerine inanıyor, konuklarımızla aramızdaki iş ortaklıklarına uzun vadeli bakıyoruz.
    - Konuklarımızın yerine düşünüyor, konuklarımızın ihtiyaçlarına uygun, değer katan çözümler üretiyoruz.
    - Proaktif yaklaşımlarla hareket ederek oluşabilecek sorunların önlemlerini önceden alıyoruz.
    - Bunu başarmanın yolu, yenilikçi ve yaratıcı önerileri cesaretlendirecek eğitimlerle çalışmalarımızı otelimize olan bağlılıklarını arttırmak, takım ruhu ile verimlilik ve hizmet kalitesini yüksetmektir.
    - Konuklarımıza ve çalışanlarımıza olan davranışlarımızda ;karşılıklı saygı ve dürüstlük ilkemizi korumak,
    - Topluma, doğal çevreye ve insanlığa karşı olan sorumluluğumuzun bilincinde olmak,
    - Sürekli yatırımlarla yeni istihdam alanları yaratmak,
    - Bilgi çağının olanaklarını tüm hizmet alanlarımızda uygulamak,
    - Konuklarımızın ihtiyaç ve beklentilerini, beklediklerinden daha kaliteli bir hizmet anlayışıyla karşılamak temel hedefimizdir.

 

Çevre Politikamız

   - Planlama aşamasında veya işletme aşamasında olan projelere ilişkin inşaat, işletme dönemlerinde, Türk Çevre Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak ve uluslararası standartlar ile en iyi uygulamaları gerçekleştirmek,
   - Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevresel ve sosyal riskleri en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilirlik politikalarını ön plana çıkararak ve ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasını ikinci plana koyarak, çevreci üretim teknolojilerini seçmek ve sürekli geliştirmek,
   - Çevreye ve topluma karşı sorumlulukların bilincinde, sürekli gelişime inanan ve sürdürülebilir çevre inancıyla faaliyetimizi gerçekleştirmek ve bunun devamlılığını sağlamak,
   - Faaliyetlerimiz sırasında mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye vereceğimiz olumsuz etkileri en aza indirgemek,
   - Çevre amaçlarımıza uygun olarak gelişen teknolojiyi takip ederek otellerimizde elektrik, su, doğalgaz verimliliğini arttırarak, enerji tüketimi olan ürünlerimizde çevreci (tasarruflu) ürünleri tercih etmek,
   - Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni çevresel etkileri göz önünde bulundurarak sistemimizi dinamik tutmak,
   - Çevresel duyarlılığı arttırmak için gerekli eğitimler düzenleyerek çalışanlarımızın çevre konusunda bilgilenmelerini, bilinçlenmelerini ve motivasyonlarını sağlamak,
   - Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmak ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri uygulamak,
   - Tesis geneli ve odalarda atıkların ayrıştırılması için çözümler üretmek,
   - Tesisimizde çıkan tehlikeli atıkların çevre mevzuatı kapsamında bertarafını ve bunun bünyemizde sürekli gerçekleştirilmesini sağlayacağız.
   - Doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir kılmak amacı ile su ve elektrik tüketimlerimizi düzenli takip edip, aşırı tüketimin önüne geçmek için koruyucu tedbirler almak,
   - Aşırı kimyasal tüketimlerinin engellemek için, kimyasalların yeteri kadar kullanılması gerekliliği ile ilgili personelimize eğitimler vermek,
   - Tüm çalışanlarımıza verilen eğitimler ile sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmak ve geliştirmek, aynı şekilde misafirlerimize, alt yüklenicilerimizde ve tedarikçilerimizde de çevresel ve sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırmak,
   - Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile doğal kaynakların ve ekolojik türlerin korunması yönünde çalışmalar yapmak,
   - Sürdürülebilir atık yönetimi ile kirliliği kaynakta azaltarak atık oluşumunun en aza indirilmesini, tekrar kullanımını, geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlamak,
   - Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin tüm aşamalarını gözden geçirerek sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek.