• Çocuk haklarına saygı duyma ve çocukları (cinsel sömürü dahil) sömürü türlerine karşı korumak için gerekli tedbirleri alırız.
  • Çocukların korunmaya ve bakıma muhtaç hale gelmesini önleyici programları destekleriz.
  • Çocuğa hizmet veren tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde oluruz.
  • Çocuğa karşı şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal bilinç ve duyarlılığı arttırıcı aktivitelerde bulunuruz.
  • Bulunduğumuz ortamda çocuk korumaya yönelik her türlü organizasyon ve etkinliklere destek oluruz.
  • Çocuklarla ilgili tüm şüpheli eylemlerin, yerel yetkililere ve ilgili kuruluşlara raporlanmasını sağlarız.