• Çevreye ve topluma karşı sorumlulukların bilincinde, sürekli gelişime inanan ve sürdürülebilir çevre inancıyla faaliyetimizi gerçekleştirmek ve bunun devamlılığını sağlamak.
  • Çevre amaçlarımıza uygun olarak gelişen teknolojiyi takip ederek otellerimizde elektrik, su, doğalgaz verimliliğini artırarak enerji tüketimi olan ürünlerimizde çevreci (tasarruflu) ürünleri tercih etmek.
  • Çevresel duyarlılığı artırmak için gerekli etkinliklere katılmak.
  • Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmak ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri uygulamak.
  • Tesis geneli ve odalarda atıkların ayrıştırılması için çözümler üretmek.
  • Doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir kılmak amacı ile su ve elektrik tüketimlerimizi düzenli takip edip, aşırı tüketimin önüne geçmek için koruyucu tedbirler almak.
  • Sürdürülebilir atık yönetimi ile kirliliği kaynakta azaltarak atık oluşumunun en aza indirilmesini, tekrar kullanımını, geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlamak.
  • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin tüm aşamalarını gözden geçirerek sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek.