• İnsan haklarına saygı duymak; dil, din, ırk, cinsiyet vb. her türlü ayrımcılığı reddetmek.
  • Özel korumalı gruplar ve diğer savunmasız gruplara yönelik, ticari, cinsel veya başka herhangi bir istismar veya tacize karşı durmak.
  • Aile içi şiddet ve çocuk istismarına karşı alınacak tedbirleri desteklemek.
  • Tüm süreçlerimizi temel değerlerimize bağlı kalarak, uymakla yükümlü olduğumuz yasal ve diğer şartlara uyum anlayışı ile sürekli geliştirmek.
  • Bilgi güvenliği ile ilgili mevzuata uygun hareket etmek süreçlerimizi geliştirmek.