• Çevreyi korumak ve sürdürülebilir turizmin gerekliliğini sağlamak amacıyla çevreye duyarlı yaklaşırız.
  • Ülkemizde yürürlükte olan çevre, iş sağlığı güvenliği ve insan hakları ile ilgili yayımlanmış olan kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyar, tüm gereklilikleri eksiksiz yerine getiririz. Faaliyetlerimizi yürütürken misafir ve çalışanlarımızı meydana gelebilecek yaralanmalardan, hastalıklardan korumak ve iyi çalışma koşulları sağlamak için gerekli önlemleri alır ve uygularız. İşletmemize temin ettiğimiz, malzeme, ekipman, donanım, tasarım, tüketim malzemelerinde çevreye duyarlı, çevre etiketli ürünler kullanmaya özen gösteririz.
  • Sürdürülebilirlik bilincinin ve sosyal sorumluluklarımızın; sadece bireysel değil, konuklarımız, tedarikçiler ve yetkili mercilerce de benimsenmesini sağlamaya çalışırız. Yerel yönetimler, tedarikçi firmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak sürdürülebilirlik, çevre koruma ve sosyal sorumluluk projeleri üretilmesine katkıda bulunuruz.
  • Bulunduğumuz yerlerde, yerel tedarikçilerle ilişkileri artırmak, yerel istihdamı arttırmak, kültürel varlıkları ve doğal yaşamı korumak ve zenginleştirmek için gerekli her türlü önlemi alır, etkinliklere katılmaya özen gösterir.